English Swedish
Perception by <%= per %> Uppmärksamhet med <%= per %>
Pet Husdjur
Pet Food Djurfoder
Pet Quest Bundle Djuruppdragsbunt
Potion Brygd
Quest Uppdrag
Quest Bundle Uppdragsbunt
Quest Pet Husdjursuppdrag
Quest Pet Egg Djuruppdragsägg
Quest Scroll Uppdragsskriftrulle
Rewards Belöningar
Robe Rock
Rogue Skurk
Set Uppsättning
Shop Butik
Skill Färdighet
Specify Ange
Spring Fling Våryra
Stable Stall
Standard Vanlig