Key English Basque
languageName English Euskara
stringNotFound String '<%= string %>' not found. Ez da aurkitu '<%= string %>' katea.
habitica Habitica Habitica
onward Onward! Aurrera!
done Done Eginda
finish Finish Amaitu
gotIt Got it! Ados!
titleTimeTravelers Time Travelers Denbora-bidaiariak
titleSeasonalShop Seasonal Shop Sasoiko denda
saveEdits Save Edits Gorde aldaketak
showMore Show More Gehiago erakutsi
showLess Show Less Gutxiago erakutsi
options Options Aukerak
markdownHelpLink Markdown formatting help Markdown formatuari buruzko laguntza
bold **Bold** **Letra lodia**
markdownImageEx ![mandatory alt text](https://habitica.com/cake.png "optional mouseover title") ![derrigorrezko ordezko testua](https://habitica.com/cake.png "sagua pasatzean ikusiko den aukerako izena")
code `code` `kodea`
achievements Achievements Lorpenak
basicAchievs Basic Achievements Oinarrizko lorpenak
seasonalAchievs Seasonal Achievements Sasoiko lorpenak