Key English Norwegian Bokmål
iosFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki-en har fire lister for å bruke som inspirasjon:

* [Eksempel på Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel på Daglige Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wikipedia-siden har fire lister med eksempeloppgaver for inspirasjon:

* [Eksempel På Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel På Daglige Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel På Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel På Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
webFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki-en har fire lister over eksempeloppgaver å bruke som inspirasjon:
* [Eksempel på Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel På Daglige Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel På Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel På Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
iosFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts of public Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
Den beste måten er å invitere dem til en Klan med deg! Klaner kan gjøre oppdrag, kjempe mot monstre, og kaste formler for å støtte hverandre. Gå til Meny > Klan og klikk "Dann ny Klan" hvis du ikke alt har en Klan. Trykk så på Medlemslisten, og velg Inviter i øvre høyre hjørnet for å invitere venner ved å legge inn deres Bruker-ID (en rad av nummere og bokstaver som de kan finne under Innstillinger > Konto i appen, og Innstillinger > API på nettsiden). På nettsiden kan du også invitere venner via e-post, noe vi vil gjøre mulig i appversjonen i en fremtidig oppdatering.

På websiden kan du og dine venner også bli med i Laug. Laug er offentlige chatterom. Laug vil bli lagt til i appversjonen i en fremtidig oppdatering!
androidFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](http://habitica.wikia.com/wiki/Party) and [Guilds](http://habitica.wikia.com/wiki/Guilds).
webFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you by clicking "Party" in the navigation bar! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. You can also join Guilds together (click on "Guilds" in the navigation bar). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many Guilds as you'd like, but only one Party. For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds). The best way is to invite them to a Party with you by clicking "Party" in the navigation bar! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. You can also join Guilds together (click on "Guilds" in the navigation bar). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many Guilds as you'd like, but only one Party. For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](http://habitica.wikia.com/wiki/Party) and [Guilds](http://habitica.wikia.com/wiki/Guilds).
iosFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch Egg." Then choose a Hatching Potion to determine its color! Go to Menu > Pets and click your new Pet to equip it to your Avatar.

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Pets. Tap on a Pet, and select "Feed Pet"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, go to Menu > Mounts and tap on it to equip it to your Avatar.

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests (to learn more about Quests, see [How do I fight monsters and go on Quests](https://habitica.com/static/faq/9)).
Hver gang du fullfører en oppgave, vil du ha en tilfeldig sjanse til å motta et Egg, en Klekke-eliksir, eller et stykke Fôr. De vil bli lagret i Meny > Gjenstander.

For å klekke et Kjæledyr, trenger du et Egg og en Klekke-eliksir. Trykk på Egget for å bestemme arten du ønsker å klekke, og velg "Klekk Egg". Deretter velger du en Klekke-eliksir for å bestemme fargen! Gå til Meny > Kjæledyr og klikk på ditt nye Kjæledyr for å utstyre den til Avataren din.

Du kan også vokse dine Kjæledyr til Ridedyr ved å fôre dem under Meny > Kjæledyr. Trykk på et Kjæledyr, og velg "Mat Kjæledyr"! Du må mate et Kjæledyr mange ganger før det blir et Ridedyr, men hvis du kan finne ut dets favorittmat, vil det vokse raskere. Bruk prøving og feiling, eller [se spoilere her](http://habitica.wikia.com/wiki/Food#Food_Preferences). Når du har et Ridedyr, gå til Meny > Ridedyr og trykk på den for å utstyre den til din Avatar.

Du kan også få Egg for Oppdragskjæledyr ved å fullføre visse Oppdrag. (For å lære mer om Oppdrag, se [Hvordan slåss jeg mot monstre og dra på Oppdrag](https://habitica.com/static/faq/9))
androidFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
På nivå 3 vil du låse opp Slippsystemet. Hver gang du fullfører en oppgave, vil du ha en tilfeldig sjanse til å motta et egg, en klekkemikstur, eller et stykke mat. De vil bli lagret i Meny > Gjenstander.

For å klekke et Kjæledyr, trenger du et egg og en klekkemikstur. Trykk på egget for å bestemme arten du ønsker å klekke, og velg "Klekk med mikstur". Deretter velger du en klekkemikstur for å bestemme fargen! For å utstyre ditt nye Kjæledyr, gå til Meny > Stall > Kjæleyr, velg en art, klikk på ønsket Kjæledyr, og velg "Bruk" (Din avatar oppdateres ikke for å gjenspeile endringen).

Du kan også vokse dine kjæledyr til Ridedyr ved å fôre dem under Meny > Stall [ > Kjæledyr] . Trykk på et Kjæledyr, og velg deretter "Fôr"! Du må mate et kjæledyr mange ganger før det blir et Ridedyr, men hvis du kan finne ut dets favorittmat, vil det vokse raskere. Bruk prøving og feiling, eller [se spoilere her](http://habitica.wikia.com/wiki/Food#Food_Preferences). For å utstyre ditt Ridedyr, gå til Meny > Stall > Ridedyr, velge en art, klikk på ønsket Ridedyr og velg "Bruk" (Din avatar oppdateres ikke for å gjenspeile endringen).

Du kan også få egg for Oppdragskjæledyr ved å fullføre visse Oppdrag. (Se nedenfor for å lære mer om Oppdrag.)
webFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored under Inventory > Items. To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Once you have both an Egg and a Hatching Potion, go to Inventory > Stable, and click on the image to hatch your Pet. Once you've hatched a Pet, you can equip it by clicking on it. You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Inventory > Stable. Drag a piece of Pet Food from the action bar at the bottom of the screen and drop it on a Pet to feed it! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, click on it to equip it to your Avatar. You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.) At level 3, you will unlock the Drop System. Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an egg, a hatching potion, or a piece of food. They will be stored under Inventory > Items. To hatch a Pet, you'll need an egg and a hatching potion. Once you have both an egg and a potion, go to Inventory > Stable to hatch your pet by clicking on its image. Once you've hatched a pet, you can equip it by clicking on it. You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Inventory > Stable. Drag a piece of food from the action bar at the bottom of the screen and drop it on a pet to feed it! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](http://habitica.wikia.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, click on it to equip it to your avatar. You can also get eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
iosFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Cancel” and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Når du kommer til nivå 10 kan du velge mellom å bli en Kriger, Magiker, Røver, eller Helbreder. (Alle spillere starter som Kriger.) Hver klasse har forskjellige utstyrsvalg, forskjellige Egenskaper som man kan bruke etter nivå 11, og forskjellige fordeler. Krigere kan enkelt skade Sjefsmonstre, stå imot mer skade fra oppgavene sine, og hjelpe til med å gjøre klanen deres tøffere og sterkere. Magikere kan også enkelt skade Sjefsmonstre, de kan også gå opp i nivå raskt og gjenopprette mana for klanen sin. Røvere tjener mest gull og finner de fleste skattene, og kan også hjelpe klanen sin til å gjøre det samme. Til slutt, Helbrederne kan hele seg selv og klanmedlemmene sine.

Om du ikke vil velge en klasse med en gang -- for eksempel om du fortsatt vil kjøpe alt utstyret til den klassen du er i akkurat nå -- kan du klikke på "Bestem Senere" og velge senere under Meny > Velg Klasse.
androidFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Opt Out” and and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Når du kommer til nivå 10 kan du velge mellom å bli en Kriger, Magiker, Røver, eller Helbreder. (Alle spillere starter som Kriger.) Hver klasse har forskjellige utstyrsvalg, forskjellige Egenskaper som man kan bruke etter nivå 11, og forskjellige fordeler. Krigere kan enkelt skade Sjefsmonstre, stå imot mer skade fra oppgavene sine, og hjelpe til med å gjøre klanen deres tøffere og sterkere. Magikere kan også enkelt skade Sjefsmonstre, de kan også gå opp i nivå raskt og gjenopprette mana for klanen sin. Røvere tjener mest gull og finner de fleste skattene, og kan også hjelpe klanen sin til å gjøre det samme. Til slutt, Helbrederne kan hele seg selv og klanmedlemmene sine.

Om du ikke vil velge en klasse med en gang -- for eksempel om du fortsatt vil kjøpe alt utstyret til den klassen du er i akkurat nå -- kan du klikke på "Bestem Senere" og velge senere under Meny > Velg Klasse.
iosFaqAnswer8 The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Use Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain. Den blå baren som dukket opp når du traff level 10 og valgte en Klasse er din Manabar. Mens du fortsetter å gå opp i nivå vil du låse opp spesielle Ferdigheter som koster Mana å bruke. Hver Klasse har forskjellige Ferdigheter, som vises etter nivå 11 under Meny > Bruk Ferdigheter. I motsetning til din helsebar, så vil ikke din Manabar bli tilbakestilt når du går opp i nivå. I stedet er Mana oppsamlet når du fullfører Gode Vaner, Daglige Gjøremål, og Gjøremål, og tapt når du gir etter for Uvaner. Du vil også få tilbake noe Mana over natten -- jo flere Daglige Gjøremål du fullfører, jo mer vil du få.
androidFaqAnswer8 The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain. Den blå baren som dukket opp når du traff level 10 og valgte en Klasse er din Manabar. Mens du fortsetter å gå opp i nivå vil du låse opp spesielle Ferdigheter som koster Mana å bruke. Hver Klasse har forskjellige Ferdigheter, som vises etter nivå 11 under Meny > Bruk Ferdigheter. I motsetning til din helsebar, så vil ikke din Manabar bli tilbakestilt når du går opp i nivå. I stedet er Mana oppsamlet når du fullfører Gode Vaner, Daglige Gjøremål, og Gjøremål, og tapt når du gir etter for Uvaner. Du vil også få tilbake noe Mana over natten -- jo flere Daglige Gjøremål du fullfører, jo mer vil du få.
webFaqAnswer8 The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 in the action bar at the bottom of the screen. Unlike your Health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain. The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 in the action bar at the bottom of the screen. Unlike your Health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete good Habits, Dailies, and To-Dos, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain.
iosFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq/5)). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
First, you need to join or start a Party (see above). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
iosFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Gems are purchased with real money by tapping on the Gem icon in the header. When people buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Social > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](http://habitica.wikia.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
androidFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Gems are purchased with real money by tapping on the Gem icon in the header. When people buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Social > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](http://habitica.wikia.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
webFaqAnswer10 Gems are purchased with real money, although [subscribers](https://habitica.com/user/settings/subscription) can purchase them with Gold. When people subscribe or buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their support! In addition to buying Gems directly or becoming a subscriber, there are two other ways players can gain Gems:
* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Challenges > Discover Challenges to join some.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica). Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the site without them!
Gems are purchased with real money, although [subscribers](https://habitica.com/user/settings/subscription) can purchase them with Gold. When people subscribe or buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their support! In addition to buying Gems directly or becoming a subscriber, there are two other ways players can gain Gems:
* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Challenges > Discover Challenges to join some.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](http://habitica.wikia.com/wiki/Contributing_to_Habitica). Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the site without them!
iosFaqAnswer11 If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Support > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Support > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Hvis du tror du har opplevd en feil, kan du gå til Meny > Hjelp og FAQ > Få hjelp for å se etter hurtigløsninger, kjente problemer, eller for å rapportere feilen til oss. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

For å sende tilbakemelding eller be om en funksjon, kan du få tilgang til tilbakemeldingsskjemaet vårt fra Meny > Hjelp og FAQ > Send Tilbakemelding. Hvis vi har spørsmål, kontakter vi deg for mer informasjon!
webFaqAnswer11 To report a bug, go to [Help > Report a Bug](https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) and read the points above the chat box. If you're unable to log in to Habitica, send your login details (not your password!) to [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Don't worry, we'll get you fixed up soon! Feature requests are collected via a Google form. Go to [Help > Request a Feature](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) and follow the instructions. Ta-da! To report a bug, go to [Help > Report a Bug](https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) and read the points above the chat box. If you're unable to log in to Habitica, send your login details (not your password!) to [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Don't worry, we'll get you fixed up soon! Feature requests are collected on Trello. Go to [Help > Request a Feature](https://trello.com/c/odmhIqyW/440-read-first-table-of-contents) and follow the instructions. Ta-da!