Key English Lithuanian
frequentlyAskedQuestions Frequently Asked Questions Dažnai Užduodami Klausimai
faqQuestion0 I'm confused. Where do I get an overview? Aš pasimetęs(usi), kur galiu rasti apžvalgą?
iosFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > Customize Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the upper-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-left-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist bubble.
Visų pirma, susirašyk užduotis, kurias nori atlikti kasdieniniame gyvenime. Tada, kai darai tas užduotis ir jas pažymi čia, užsidirbsi patirties taškus ir auksą. Auksas yra naudojamas naujai veikėjo Aprangai, keliems kitiems daiktams ir asmeniniams atlygiams. Patirties taškai kelia tavo veikėjo lygi ir gali atidengti papildomas funkcijas kaip augintiniai, sugebėjimai ir užduotys. Gali koreguoti savo veikėją per Veikėjas -> Paveikslėlis.

Kelios paprastos užuominos: spustelėk (+) prie laukelio pridėti užduočiai. Spustelėk pieštuką, kad užduotį koreguoti, šiukšliadėžę - kad jos atsikratyti. Gali rūšiuoti užduotis pagal Žymes esančias virš užduočių.
androidFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
webFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview). Visų pirma, susirašyk užduotis, kurias nori atlikti kasdieniniame gyvenime. Tada, kai darai tas užduotis ir jas pažymi čia, užsidirbsi patirties taškus ir auksą. Auksas yra naudojamas naujai veikėjo Aprangai, keliems kitiems daiktams ir asmeniniams atlygiams. Patirties taškai kelia tavo veikėjo lygi ir gali atidengti papildomas funkcijas kaip augintiniai, sugebėjimai ir užduotys! Daugiau galima pasiskaityt detalioje žaidimo apžvalgoje [Pagalba -> Naujokų Apžvalga](https://habitica.com/static/overview).
faqQuestion1 How do I set up my tasks? Kaip sukurti savo užduotis?
iosFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Geri Įpročiai (su +) yra užduotys, kurias gali daryti daug kartų per dieną, pavyzdžiui daržovių valgymas. Blogi Įpročiai (su -) yra užduotis, kurių turėtum vengti, kaip nagų kramtymas. Įpročiai su + ir - turi gerą ir blogą pasirinkimą, pavyzdžiui lipimas laiptais ir važiavimas liftu. Geri įpročiai duoda Aukso ir Patirties. Blogi Įpročiai atima gyvybingumo.

Kasdienės užduotys ir tokios užduotys kaip dantų valymas ir el. pašto tikrinimas, kurias darai kiekvieną dieną. Gali pasirinkti kuriomis dienomis jos yra aktyvios, paspaudus ant jų. Jei praleidi kasdienę užduotį, kai ji yra aktyvi, tavo veikėjas gaus žalos per kitos dienos pradžioje. Būk atsargus(i) ir nepridėk per daug Kasdienių užduočių iš karto!

Vienkartinės užduotys pranyksta jas padarius. Vienkartinės užduotys duoda aukso ir patirties, bet niekad nepadaro žalos. Šioms užduotims galima pridėti baigimo terminą.
androidFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your character will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your character will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To-Dos are your To-Do list. Completing a To-Do earns you gold and experience. You never lose health from To-Dos. You can add a due date to a To-Do by tapping to edit.
webFaqAnswer1 * Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
* Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To-Dos are your To-Do list. Completing a To-Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To-Dos. You can add a due date to a To-Do by clicking the pencil icon to edit.
faqQuestion2 What are some sample tasks? Kokie yra užduočių pavyzdžiai?
iosFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Viki turi keturis užduočių sąrašus įkvėpimui:
<br><br>
* [Įpročiai](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Kasdienės Užduotys](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Vienkartinės Užduotys](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Savo Atlygiai](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
<br><br>
* [Sample Habits](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To-Dos](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
webFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Viki turi keturis užduočių sąrašus įkvėpimui:
* [Įpročiai](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Kasdienės Užduotys](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Vienkartinės Užduotys](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Savo Atlygiai](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
faqQuestion3 Why do my tasks change color? Kodėl mano užduotys keičia spalvą?
iosFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Tavo užduočių spalva keičiasi priklausomai nuo to kaip atsakingai atlieki kiekvieną iš jų! Kiekviena užduotis prasideda būdama neutralios geltonos spalvos. Darant dienos užduotis ir žymint teigiamus įpročius, jų spalva darosi mėlynesnė. Praleidus Dienos užduotį ar žymint neigiamus įpročius, jų spalva darosi raudonesnė. Kuo užduotis raudonesnė, tuo ji daugiau naudos duos tau ją padarius, bet jei tai dienos užduotis ar blogas įprotis, tai tuo daugiau žalos padarys tau! Ši sistema motyvuoja pabaigt užduotis, kurios tau nesiseka.
androidFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble.
webFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it’s a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Tavo užduočių spalva keičiasi priklausomai nuo to kaip atsakingai atlieki kiekvieną iš jų! Kiekviena užduotis prasideda būdama neutralios geltonos spalvos. Darant dienos užduotis ir žymint teigiamus įpročius, jų spalva darosi mėlynesnė. Praleidus Dienos užduotį ar žymint neigiamus įpročius, jų spalva darosi raudonesnė. Kuo užduotis raudonesnė, tuo ji daugiau naudos duos tau ją padarius, bet jei tai dienos užduotis ar blogas įprotis, tai tuo daugiau žalos padarys tau! Ši sistema motyvuoja pabaigt užduotis, kurios tau nesiseka.
faqQuestion4 Why did my avatar lose health, and how do I regain it? Kodėl mano veikėjo gyvybingumas sumažėjo ir kaip man tai atstatyti?
iosFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
androidFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.