Key English Bosnian
iosFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki ima četiri liste primjera zadataka koje treba koristiti kao inspiraciju:
<br><br>
* [Primjeri navika](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Primjeri dnevnih zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Primjeri zaduženja](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Primjeri prilagođenih nagrada](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki ima četiri liste primjera zadataka koje treba koristiti kao inspiraciju:
<br><br>
* [Primjeri navika](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Primjeri dnevnik zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Primjeri zaduženja](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Primjeri prilagođenih nagrada](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
webFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki ima četiri liste primjera zadataka koje treba koristiti kao inspiraciju:
* [Primjeri navika](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Primjeri dnevnih zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Primjeri zaduženja](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Primjeri prilagođenih nagrada](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
androidFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
Najbolji način je pozvati ih u partiju s vama! Partije mogu ići u zadatke, boriti se protiv čudovišta i bacati vještine kako bi podržavali jedni druge. Idite na [website] (https://habitica.com/) da biste je napravilli ako je već nemate. Također se možete pridružiti esnafima (Zajednica > Esnafi). Esnafi su čet sobe koje se fokusiraju na zajednički interes ili traženje zajedničkog cilja, a mogu biti javne ili privatne. Možete se učlaniti u koliko god želite esnafa, ali samo u jednu partiju.

Za detaljnije informacije pogledajte wiki stranice na [Partija] (http://habitica.fandom.com/wiki/Party) i [Esnafi] (http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
webFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you by clicking "Party" in the navigation bar! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. You can also join Guilds together (click on "Guilds" in the navigation bar). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many Guilds as you'd like, but only one Party. For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds). Najbolji način je pozvati ih u partiju s vama klikom na "Partija" na navigacijskoj traci! Partije mogu ići u zadatke, boriti se protiv čudovišta i bacati vještine kako bi podržavali jedni druge. Također se možete udružiti u esnafe (kliknite "Esnafi" na navigacijskoj traci). Esnafi su čet sobe koje se fokusiraju na zajednički interes ili traženje zajedničkog cilja, a mogu biti javni ili privatni. Možete se učlaniti u koliko god želite esnafa, ali samo u jednu stranku. Za detaljnije informacije pogledajte wiki stranice na [Partija] (http://habitica.wikia.com/wiki/Party) i [Esnafi] (http://habitica.wikia.com/wiki/Guilds).
iosFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch Egg." Then choose a Hatching Potion to determine its color! Go to Menu > Pets and click your new Pet to equip it to your Avatar.

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Pets. Tap on a Pet, and select "Feed Pet"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, go to Menu > Mounts and tap on it to equip it to your Avatar.

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests (to learn more about Quests, see [How do I fight monsters and go on Quests](https://habitica.com/static/faq/9)).
Svaki put kad izvršite zadatak, imat ćete slučajnu priliku dobiti jaje, napitak za izlijeganje ili parče hrane za ljubimce. Bit će pohranjeni u Izbornik > Artikli.

Da biste izlegli ljubimca, trebat će vam jaje i napitak za izlijeganje. Dodirnite jaje da odredite vrstu koju želite izleći i odaberite "Izlijegnite jaje". Zatim odaberite napitak za izlijeganje kako biste odredili njegovu boju! Idite na Izbornik > Ljubimci i kliknite svog novog ljubimca da biste ga dodali na svoj Avatar.

Također možete uzgajati svoje ljubimce da postanu jahalice tako što ćete ih hraniti u Izbornik > Ljubimci. Dodirnite kućnog ljubimca i odaberite "Nahrani ljubimca"! Morat ćete hraniti kućnog ljubimca mnogo puta prije nego što postane jahalica, ali ako uspijete otkriti njegovu omiljenu hranu, on će brže rasti. Koristite pokušaje i greške ili [pogledajte trikove za hranjene] (http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Kada imate jahalicu, idite na Izbornik > Jahalice i dodirnite ga da biste ga dodali na svoj Avatar.

Jaja za ljubimce možete dobiti i ispunjavanjem određenih zadataka tokom potraga za ljubimcima (da biste saznali više o potragama, pogledajte [Kako se borim protiv čudovišta i idem u zadatke] (https://habitica.com/static/faq/9)).
androidFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
Svaki put kad izvršite zadatak, imat ćete slučajnu priliku dobiti jaje, napitak za izlijeganje ili parče hrane za kućne ljubimce. Bit će pohranjeni u Izbornik > Artikli.

Da biste izlegli ljubimca, trebat će vam jaje i napitak za izlijeganje. Dodirnite jaje da odredite vrstu koju želite izleći i odaberite "Izlijeganje s napitkom". Zatim odaberite napitak za izlijeganje kako biste odredili njegovu boju! Da biste opremili svog novog ljubimca, idite na Izbornik > Štala> Ljubimci, odaberite vrstu, kliknite željenog kućnog ljubimca i odaberite "Koristi" (Vaš Avatar se ne ažurira da reflektuje promjenu).

Također možete uzgajati svoje ljubimce da postanu jahalice tako što ćete ih hraniti u Izbornik > Štala [> Ljubimci]. Dodirnite ljubimca, a zatim odaberite "Nahrani"! Morat ćete hraniti kućnog ljubimca mnogo puta prije nego što postane jahalica, ali ako uspijete otkriti njegovu omiljenu hranu, on će brže rasti. Koristite pokušaje i greške ili [pogledajte trikove za hranjenje] (http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Da biste opremili svoju jahalicu, idite na Izbornik > Štala > Jahalice, odaberite vrstu, kliknite željenu jahallicu i odaberite "Koristi" (Vaš Avatar se ne ažurira da reflektuje promjenu).

Jaja možete dobiti i ispunjavanjem određenih zadataka u potragama za ljubimcima. (Pogledajte dolje da biste saznali više o misijama.)
webFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored under Inventory > Items. To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Once you have both an Egg and a Hatching Potion, go to Inventory > Stable, and click on the image to hatch your Pet. Once you've hatched a Pet, you can equip it by clicking on it. You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Inventory > Stable. Drag a piece of Pet Food from the action bar at the bottom of the screen and drop it on a Pet to feed it! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, click on it to equip it to your Avatar. You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.) Svaki put kada izvršite zadatak, imat ćete slučajnu priliku dobiti jaje, napitak za izlijeganje ili parče hrane za ljubimce. Bit će pohranjeni u odjeljku Inventar > Predmeti. Da biste izlegli ljubimca, trebat će vam jaje i napitak za izlijeganje. Nakon što dobijete i jaje i napitak za izlijeganje, idite na Inventar > Štala i kliknite sliku da biste izlegli svog ljubimca. Nakon što izležete ljubimca, možete ga opremiti klikom na njega. Također možete uzgajati svoje ljubimce da postanu jahalice tako što ćete ih hraniti pod Inventar > Štala. Povucite parče hrane za ljubimce s radne trake na dnu zaslona i spustite ga na ljubimca da ga nahranite! Morat ćete hraniti ljubimca mnogo puta prije nego što postane jahalica, ali ako uspijete otkriti njegovu omiljenu hranu, on će brže rasti. Koristite pokušaje i greške ili [pogledajte trikove hranjena] (http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Kada imate jahalicu, kliknite na njeu da je opremite za svoj Avatar. Jaja možete dobiti i ispunjavanjem određenih zadataka u potragama za ljubimcima. (Pogledajte dolje da biste saznali više o misijama.)
iosFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Dragulji se kupuju stvarnim novcem u Izbornik > Kupovina dragulja. Kada kupujete dragulje, pomažete nam da i dalje održavamo Habiticu. Vrlo smo zahvalni na svakoj podršci!

Pored direktne kupovine dragulja, postoje još tri načina na koja igrači mogu dobiti dragulje:

* Osvojite izazov koji je postavio drugi igrač. Idite na Izbornik > Izazovi da biste se pridružili nekim.
* Pretplatite se i otključajte mogućnost kupovine određenog broja dragulja mjesečno.
* Dajte svoje vještine projektu Habitica. Pogledajte ovu wiki stranicu za više detalja: [Doprinosi Habitici] (http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Imajte na umu da predmeti kupljeni putem dragulja ne nude nikakve statusne prednosti, pa igrači i dalje mogu koristiti aplikaciju bez njih!
androidFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Dragulji se kupuju stvarnim novcem u Izbornik > Kupovina dragulja. Kada kupujete dragulje, pomažete nam da i dalje održavamo Habiticu. Vrlo smo zahvalni na svakoj podršci!

Pored direktne kupovine dragulja, postoje još tri načina na koja igrači mogu dobiti dragulje:

* Osvojite izazov koji je postavio drugi igrač. Idite na Izbornik > Izazovi da biste se pridružili nekim.
* Pretplatite se i otključajte mogućnost kupovine određenog broja dragulja mjesečno.
* Dajte svoje vještine projektu Habitica. Pogledajte ovu wiki stranicu za više detalja: [Doprinosi Habitici] (http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Imajte na umu da predmeti kupljeni putem dragulja ne nude nikakve statusne prednosti, pa igrači i dalje mogu koristiti aplikaciju bez njih!
webFaqAnswer10 Gems are purchased with real money, although [subscribers](https://habitica.com/user/settings/subscription) can purchase them with Gold. When people subscribe or buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their support! In addition to buying Gems directly or becoming a subscriber, there are two other ways players can gain Gems:
* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Challenges > Discover Challenges to join some.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica). Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the site without them!
Dragulji se kupuju stvarnim novcem, iako ih [pretplatnici] (https://habitica.com/user/settings/subscription) mogu kupiti zlatnicima. Kad se ljudi pretplate ili kupe dragulje, pomažu nam da stranica i dalje radi. Vrlo smo zahvalni na njihovoj podršci! Pored direktne kupovine dragulja ili pretplate, postoje još dva načina na koje igrači mogu dobiti dragulje:
* Osvojite izazov koji je postavio drugi igrač. Idite na Izazovi > Otkrijte izazove da biste se pridružili nekim.
* Dajte svoje vještine projektu Habitica. Pogledajte ovu wiki stranicu za više detalja: [Doprinosi Habitici] (http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica). Imajte na umu da predmeti kupljeni putem draguljima ne nude nikakve statusne prednosti, pa igrači i dalje mogu koristiti stranicu bez njih!
webFaqAnswer11 To report a bug, go to Help > Report a Bug to send us an email. (You may need to set up handling for 'mailto' links in your browser.) If you're unable to log in to Habitica, send your login details (not your password!) to [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Don't worry, we'll get you fixed up soon! Feature requests are collected via a Google form. Go to [Help > Request a Feature](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) and follow the instructions. Ta-da! Da biste prijavili grešku, idite na [Pomoć> Prijavi grešku] (https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) i pročitajte tačke iznad okvira za čat. Ako se ne možete prijaviti na Habitica, pošaljite svoje podatke za prijavu (a ne lozinku!) Na [<% = techAssistanceEmail%>] (<% = wikiTechAssistanceEmail%>). Ne brinite, uskoro ćemo to srediti! Zahtjevi za nove funkcionalnosti prikupljaju se putem Google obrasca. Idite na [Pomoć > Zatraži značajku] (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) i slijedite upute. Ta-da!
iosFaqAnswer12 World Bosses are special monsters that appear in the Tavern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party.

A World Boss will never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change.

You can read more about [past World Bosses](https://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on the wiki.
Svjetski šefovi su posebna čudovišta koja se pojavljuju u aščinici. Svi aktivni korisnici automatski se bore protiv šefa, a njihovi zadaci i vještine će oštetiti šefa kao i obično.

Takođe možete istovremeno biti u normalnoj potrazi. Vaši zadaci i vještine računat će se i na svjetskog šefa i na potragu za šefom/kolekcijom u vašoj partiji.

Svjetski šef nikada ni na koji način neće povrijediti vas ili vaš račun. Umjesto toga, ima Rage Bar koji se puni kada korisnici preskoče dnevne zadatke. Ako se njegova traka za bijes napuni, napast će jednog od neigrača na sajtu i njihova će se slika promijeniti.

Možete pročitati više o [prošlim svjetskim šefovima] (http://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) na wikiju.
androidFaqAnswer12 World Bosses are special monsters that appear in the Tavern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party.

A World Boss will never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change.

You can read more about [past World Bosses](https://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on the wiki.
Svjetski šefovi su posebna čudovišta koja se pojavljuju u aščinici. Svi aktivni korisnici automatski se bore protiv šefa, a njihovi zadaci i vještine će oštetiti šefa kao i obično.

Takođe možete istovremeno biti u normalnoj potrazi. Vaši zadaci i vještine računat će se i na svjetskog šefa i na potragu za šefom/kolekcijom u vašoj partiji.

Svjetski šef nikada ni na koji način neće povrijediti vas ili vaš račun. Umjesto toga, ima Rage Bar koji se puni kada korisnici preskoče dnevne zadatke. Ako se njegova traka za bijes napuni, napast će jednog od neigrača na sajtu i njihova će se slika promijeniti.

Možete pročitati više o [prošlim svjetskim šefovima] (http://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) na wikiju.
webFaqAnswer12 World Bosses are special monsters that appear in the Tavern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual. You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party. A World Boss will never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change. You can read more about [past World Bosses](https://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on the wiki. Svjetski šefovi su posebna čudovišta koja se pojavljuju u aščinici. Svi aktivni korisnici automatski se bore protiv šefa, a njihovi zadaci i vještine će oštetiti šefa kao i obično. Takođe možete istovremeno biti u normalnoj potrazi. Vaši zadaci i vještine računat će se i na svjetskog šefa i na potragu za šefom/kolekcijom u vašoj partiji. Svjetski šef nikada ni na koji način neće povrijediti vas ili vaš račun. Umjesto toga, ima Rage Bar koji se puni kada korisnici preskoče dnevne zadatke. Ako se njegova traka za bijes napuni, napast će jednog od neigrača na sajtu i njihova će se slika promijeniti. Možete pročitati više o [prošlim svjetskim šefovima] (http://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) na wikiju.
iosFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help. Ako imate pitanje koje nije navedeno na ovom popisu ili pod [Wiki ČPP](http://habitica.wikia.com/wiki/FAQ), dođi i pitaj u aščinici pod Izbornik > Krčma! Rado ćemo pomoći.
androidFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help. Ako imate pitanje koje nije navedeno na ovom popisu ili pod [Wiki ČPP](http://habitica.wikia.com/wiki/FAQ), dođi i pitaj u aščinici pod Izbornik > Krčma! Rado ćemo pomoći.
webFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the [Habitica Help guild](https://habitica.com/groups/guild/5481ccf3-5d2d-48a9-a871-70a7380cee5a)! We're happy to help. Ako imate pitanje koje nije navedeno na ovom popisu ili pod [Wiki FAQ](http://habitica.wikia.com/wiki/FAQ), dođi i pitaj u [Habitica esnafu za pomoć](https://habitica.com/groups/guild/5481ccf3-5d2d-48a9-a871-70a7380cee5a)! Rado ćemo pomoći.