Key English Bosnian
frequentlyAskedQuestions Frequently Asked Questions Često postavljena pitanja
faqQuestion0 I'm confused. Where do I get an overview? Zbunjen/a sam. Gdje mogu vidjeti kratko objašnjenje?
iosFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > Customize Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the upper-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-left-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist bubble.
Prvo ćete postaviti zadatke koje želite raditi u svom svakodnevnom životu. Tada, dok izvršavate zadatke u stvarnom životu i odjavljujete ih, zaradit ćete iskustvo i zlatnike. Zlatnici se koriste za kupovinu opreme i nekih predmeta, kao i za posebne nagrade. Iskustvo dovodi do toga da vaš lik prelazi na viši nivo i otključava sadržaj poput ljubimaca, vještina i zadataka! Možete prilagoditi svoj lik u Izbornik > Prilagodi avatar.

Neka osnovna uputstva za rad: kliknite (+) u gornjem desnom ćošku da biste dodali novi zadatak. Dodirnite postojeći zadatak da biste ga uredili i prijeđite prstom ulijevo da biste ga izbrisali. Možete sortirati zadatke pomoću Oznaka u gornjem lijevom ćošku i proširiti i ugovoriti kontrolne liste klikom na balončić kontrolne liste.
androidFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
Prvo ćete postaviti zadatke koje želite raditi u svom svakodnevnom životu. Tada, dok izvršavate zadatke u stvarnom životu i odjavljujete ih, zaradit ćete iskustvo i zlatnike. Zlatnici se koriste za kupovinu opreme i nekih predmeta, kao i za posebne nagrade. Iskustvo dovodi do toga da vaš lik prelazi na viši nivo i otključava sadržaj poput ljubimaca, vještina i zadataka! Možete prilagoditi svoj lik u Izbornik > [Inventar>] Avatar.

Neka osnovna uputstva za rad: kliknite (+) u donjem desnom ćošku da biste dodali novi zadatak. Dodirnite postojeći zadatak da biste ga uredili i prijeđite prstom ulijevo da biste ga izbrisali. Možete sortirati zadatke pomoću Oznaka u gornjem desnom ćošku i proširiti i ugovoriti kontrolne liste klikom na okvir za brojanje kontrolne liste.
webFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview). Prvo ćete postaviti zadatke koje želite raditi u svom svakodnevnom životu. Tada, dok izvršavate zadatke u stvarnom životu i odjavljujete ih, zaradit ćete iskustvo i zlatnike. Zlatnici se koristie za kupovinu opreme i nekih predmeta, kao i za posebne nagrade. Iskustvo dovodi do toga da vaš lik prelazi na viši nivo i otključava sadržaj poput ljubimaca, vještina i zadataka! Za više detalja, pogledajte detaljni pregled igre na [Pomoć -> Pregled za nove korisnike] (https://habitica.com/static/overview).
faqQuestion1 How do I set up my tasks? Kako da namjestim svoje zadatke?
iosFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Dobre navike (one sa +) zadaci su koje možete raditi mnogo puta dnevno, poput jedenja povrća. Loše navike (one koje imaju -) zadaci su koje trebate izbjegavati, poput grickanja noktiju. Navike sa + i - imaju dobar i loš izbor, poput korištenja stepenica u odnosu na lift. Dobre navike daju iskustvo i zlatnike. Loše navike oduzimaju zdravlje.

Dnevni zadaci su zadaci koje morate obavljati svakodnevno, poput pranja zubi ili provjere e-pošte. Dnevne zadatke možete prilagoditi dodirom da biste uredili. Ako preskočite rok za dnevni zadatak koji treba dospjeti, vaš će se avatar oštetiti preko noći. Pazite da ne dodate previše dnevnih listova odjednom!

Za-uraditi su vaša lista obaveza. Dovršavanjem obaveza dobijate zlatnike i iskustvo. Nikada ne gubite zdravlje zbog za-uraditi obaveza. Moguće je dodati i krajnji datum kroz uređivanje na dodir.
androidFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your character will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Dobre navike (one sa +) zadaci su koje možete raditi mnogo puta dnevno, poput jedenja povrća. Loše navike (one koje imaju -) zadaci su koje trebate izbjegavati, poput grickanja noktiju. Navike sa + i - imaju dobar i loš izbor, poput korištenja stepenica u odnosu na lift. Dobre navike daju iskustvo i zlatnike. Loše navike oduzimaju zdravlje.

Dnevni zadaci su zadaci koje morate obavljati svakodnevno, poput pranja zubi ili provjere e-pošte. Dnevne zadatke možete prilagoditi dodirom da biste uredili. Ako preskočite rok za dnevni zadatak koji treba dospjeti, vaš će se avatar oštetiti preko noći. Pazite da ne dodate previše dnevnih listova odjednom!

Za-uraditi su vaša lista obaveza. Dovršavanjem obaveza dobijate zlatnike i iskustvo. Nikada ne gubite zdravlje zbog za-uraditi obaveza. Moguće je dodati i krajnji datum kroz uređivanje na dodir.
webFaqAnswer1 * Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
* Dobre navike (one sa :heavy_plus_sign:) su zadaci koje možete raditi više puta dnevno, poput jedenja povrća. Loše navike (one sa :heavy_minus_sign:) zadaci su kojih biste trebali izbjegavati, poput grickanja noktiju. Navike sa :heavy_plus_sign: i :heavy_minus_sign: imaju dobar i loš izbor, poput korištenja stepenica umjesto lifta. Nagrada za dobre navike su iskustvo i zlatnici. Loše navike oduzimaju zdravlje.
* Dnevni zadaci su zadaci koje morate obavljati svakodnevno, poput pranja zubi ili provjere e-pošte. Zadatak možete prilagoditi klikom na olovku da biste je uredili. Ako preskočite rok za završetak, vaš će se avatar oštetiti preko noći. Pazite da ne dodate previše dnevnih listova odjednom!
* Za-uraditi su vaša lista obaveza. Dovršavanjem za-uraditi dobijate zlatnike i iskustvo. Nikada ne gubite zdravlje zbog za-uraditi. Možete ih uređivati klikom na ikonu olovke za uređivanje.
faqQuestion2 What are some sample tasks? Koji su neki primjeri zadataka?
iosFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki ima četiri liste primjera zadataka koje treba koristiti kao inspiraciju:
<br><br>
* [Primjeri navika](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Primjeri dnevnih zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Primjeri zaduženja](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Primjeri prilagođenih nagrada](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki ima četiri liste primjera zadataka koje treba koristiti kao inspiraciju:
<br><br>
* [Primjeri navika](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Primjeri dnevnik zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Primjeri zaduženja](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Primjeri prilagođenih nagrada](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
webFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki ima četiri liste primjera zadataka koje treba koristiti kao inspiraciju:
* [Primjeri navika](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Primjeri dnevnih zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Primjeri zaduženja](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Primjeri prilagođenih nagrada](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
faqQuestion3 Why do my tasks change color? Zašto moji zadaci mijenjaju boju?
iosFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Vaši zadaci mijenjaju boju na osnovu toga koliko ih trenutno izvršavate! Svaki novi zadatak započinje kao neutralno žuto. Češće izvodite dnevne zadatke ili pozitivne navike i oni se kreću prema plavoj boji. Propuštajući dnevni zadatak ili se prepuđtajući se lošoj navici zadatak će se kretati ka crvenoj boji. Što je zadatak crveniji, to će vam više nagrada dati, ali ako je to svakodnevna ili loša navika, to će vam više naštetiti! Ovo vas pomaže motivisati da dovršite zadatke koji vam stvaraju probleme.
androidFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Vaši zadaci mijenjaju boju na osnovu toga koliko ih trenutno izvršavate! Svaki novi zadatak započinje kao neutralno žuto. Češće izvođenje dnevnih zadataka ili pozitivneih navika zadatke pomijera prema plavoj boji. Propuštajući dnevni zadatak ili se prepuštajući se lošoj navici zadatak se kreće prema crvenoj boji. Što je zadatak crveniji, to će vam više nagrada dati, ali ako je to svakodnevna ili loša navika, to će vam više naštetiti! Ovo vas pomaže motivisati da dovršite zadatke koji vam stvaraju probleme.
webFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it’s a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Vaši zadaci mijenjaju boju na osnovu toga koliko ih trenutno izvršavate! Svaki novi zadatak započinje kao neutralno žuto. Češće izvodite dnevne zadatke ili pozitivne navike i oni se kreću prema plavoj boji. Propuštajući dnevni zadatak ili se prepuštajući lošoj navici zadatak se kreće prema crvenoj boji. Što je zadatak crveniji, to će vam više nagrada dati, ali ako je to svakodnevna ili loša navika, to će vam više naštetiti! Ovo vas pomaže motivisati da dovršite zadatke koji vam stvaraju probleme.
faqQuestion4 Why did my avatar lose health, and how do I regain it? Zašto je moj avatar izgubio zdravlje i kako da ga povratim?
iosFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Postoji nekoliko stvari zbog kojih možete pretrpjeti štetu. Prvo, ako ste ostavili dnevne zadatke nekompletne preko noći i niste ih označili na ekranu koji se pojavio sljedećeg jutra, ti nedovršeni dnevni zadaci će vas oštetiti. Drugo, ako ste imali lošu naviku, to će vas oštetiti. Konačno, ako vodite bitku za šefove sa svojom strankom, a jedan od partijskih drugova nije ispunio sve svoje dnevne zadatke, šef će vas napasti.

Glavni način ozdravljenja je postizanje nivoa koji vam vraća sve zdravlje. Također možete kupiti zdravstveni napitak sa zlatnicima iz kolone Nagrade. Uz to, na nivou 10 ili višem, možete odabrati da postanete iscjelitelj, a zatim ćete naučiti iscjeliteljske vještine. Ako ste u partiji sa iscjeliteljem, oni mogu i vas izliječiti.
androidFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Postoji nekoliko stvari zbog kojih možete pretrpjeti štetu. Prvo, ako ste ostavili dnevne zadatke nekompletne preko noći i niste ih označili na ekranu koji se pojavio sljedećeg jutra, ti nedovršeni dnevni zadaci će vas oštetiti. Drugo, ako ste imali lošu naviku, to će vas oštetiti. Konačno, ako vodite bitku za šefove sa svojom partijom, a jedan od partijskih drugova nije ispunio sve svoje dnevne listove, šef će vas napasti.

Glavni način ozdravljenja je postizanje nivoa koji vam vraća sve zdravlje. Zdravstveni napitak sa zlatnicima možete kupiti i na kartici Nagrade na stranici Zadaci. Uz to, na nivou 10 ili višem, možete odabrati da postanete iscjelitelj, a zatim ćete naučiti iscjeliteljske vještine. Ako ste u partiji sa iscjeliteljem, oni mogu i vas izliječiti.