Key English Filipino
exerciseHabit 10 min cardio >> + 10 minutes cardio 10 min cardio >> + 10 minutes cardio
choresHabit 10 minutes cleaning 10 minutong paglilinis
defaultReward1Text 15 minute break 15 minute break
selfCareDailyText 5 minutes of quiet breathing 5 minuto ng tahimik na paghinga
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Magdagdag ng gawain sa Habitica
defaultTag6 Chores Chores
defaultHabitText Click here to edit this into a bad habit you'd like to quit Pumindot dito upang i-edit ito sa masamang ugali na gusto mong alisin
defaultTag7 Creativity Creativity
healthHabit Eat Health/Junk Food Kumain ng Masustansyang/Junk Food
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Kumain ng Junk Food (Pindutin ang lapis upang baguhin)
defaultHabit4Notes Either a Habit, a Daily, or a To Do Isang Habit man, Daily, o To Do
selfCareTodoText Engage in a fun activity Sumali sa masayang aktibidad
defaultTag2 Exercise Exercise
schoolTodoText Finish assignment for class Tapusin ang takdang aralin para sa klase
creativityTodoText Finish creative project Tapusin ang malikhaing proyekto
schoolDailyText Finish homework Tapusin ang takdang aralin
healthDailyText Floss Mag-floss
defaultTag3 Health + Wellness Health + Wellness
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Join Habitica (Check me off!)
workDailyImportantTask Most important task >> Worked on today’s most important task Pinakaimportanteng gawain >> Pinagtrabahuhan ang pinakaimportanteng gawain ngayong araw