Key English Malay
lostAllHealth You ran out of Health! Mata Kesihatan anda telah habis!
dontDespair Don't despair! Janganlah berputus asa!
deathPenaltyDetails You lost a Level, your Gold, and a piece of Equipment, but you can get them all back with hard work! Good luck--you'll do great. Anda telah kehilangan satu Tahap, Syiling Emas anda, dan sekeping daripada peralatan yang anda miliki, tapi semua benda yang anda telah hilangkan boleh didapati semula jika anda terus berusaha! Semoga berjaya -- Percayalah akan kebolehan anda.
refillHealthTryAgain Refill Health & Try Again Mengisi semula HP anda dan Cuba Sekali Lagi
losingHealthWarning Careful - You're Losing Health! Jaga-jaga, ya -- Anda sedang kehilangan banyak Mata Kesihatan!
losingHealthWarning2 Don't let your Health drop to zero! If you do, you'll lose a level, your Gold, and a piece of equipment. Jangan hilangkan semua Mata Kesihatan anda! Jika anda tidak lagi mempunyai Kesihatan, anda akan kehilangan satu Tahap, semua Syiling Emas anda serta sekeping daripada peralatan yang anda miliki.
toRegainHealth To regain Health: Demi mengembalikan kesihatan:
lowHealthTips1 Level up to fully heal! Penuhkan bar pengalaman anda untuk dapat penyembuhan penuh!
lowHealthTips2 Buy a Health Potion from the Rewards column to restore 15 Health Points. Belilah ubat kesihatan dari bahagian ganjaran untuk mengembalikan 15 mata kesihatan.
losingHealthQuickly Losing Health quickly? Adalah anda terhilang kesihatan dengan cepat?
lowHealthTips3 Incomplete Dailies hurt you overnight, so be careful not to add too many at first! Misi Seharian yang belum diselesaikan akan mencederakan anda semalaman. Jadi, pastikan anda tidak menambah terlalu banyak Misi Seharian sebaik sahaja anda bermula!
lowHealthTips4 If a Daily isn't due on a certain day, you can disable it by clicking the pencil icon. Jika terdapat Misi Seharian yang tidak mempunyai tarikh akhir, anda boleh menutupkan Misi tersebut dengan menekan ikon pensel.
goodLuck Good luck! Semoga berjaya!
cannotRevive Cannot revive if not dead Tidak dapat dihidupkan semula jika belum mati.