Key English Malay
cannotRevive Cannot revive if not dead Tidak dapat dihidupkan semula jika belum mati.