Key English Bosnian
playerTiersDesc The colored usernames you see in chat represent a person's contributor tier. The higher the tier, the more the person has contributed to habitica through art, code, the community, or more! Obojena korisnička imena koja vidite u čatu predstavljaju nivo doprinosa osobe. Što je viši nivo, to je više osoba doprinijela Habitici putem umjetnosti, koda, u zajednici ili na neki drugi način!
tier1 Tier 1 (Friend) Nivo 1 (Prijatelj)
tier2 Tier 2 (Friend) Nivo 2 (Prijatelj)
tier3 Tier 3 (Elite) Nivo 3 (Elita)
tier4 Tier 4 (Elite) Nivo 4 (Elita)
tier5 Tier 5 (Champion) Nivo 5 (Šampion)
tier6 Tier 6 (Champion) Nivo 6 (Šampion)
tier7 Tier 7 (Legendary) Nivo 7 (Legendaran)
tierModerator Moderator (Guardian) Moderator (Čuvar)
tierStaff Staff (Heroic) Osoblje (Heroj)
tierNPC NPC NPC
friend Friend Prijatelj
elite Elite Elita
champion Champion Šampion
legendary Legendary Legendarni
moderator Moderator Moderator
guardian Guardian Čuvar
staff Staff Osoblje
heroic Heroic Heroj
modalContribAchievement Contributor Achievement! Postignuća doprinosioca