Key English Tagalog
armoireNotesEmpty The Armoire will have new Equipment in the first week of every month. Until then, keep clicking for Experience and Pet Food! Magkakaroon ng bagong Kagamitan ang Armoire tuwing unang linggo ng bawat buwan. Habang hinihintay ito, manatiling pumindot para magkaroon ng Karanasan at Pagkain!
questEggDolphinText Dolphin
questEggDolphinMountText Dolphin
questEggDolphinAdjective a chipper
questEggRobotText Robot
questEggRobotMountText Robot
questEggRobotAdjective a futuristic
hatchingPotionRoseQuartz Rose Quartz
hatchingPotionCelestial Celestial
hatchingPotionVeggie Garden
hatchingPotionSunshine Sunshine
hatchingPotionBronze Bronze
hatchingPotionWatery Watery
hatchingPotionSilver Silver
hatchingPotionShadow Shadow
hatchingPotionAmber Amber
hatchingPotionAurora Aurora
hatchingPotionRuby Ruby
hatchingPotionBirchBark Birch Bark
hatchingPotionDessert Confection