Key English Tagalog
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Iyong nakita ang ang huling bahagi ng bihirang Kagamitan sa Mahiwagang Armoire.
dropEggPandaCubMountText Panda Panda
dropEggDragonText Dragon Dragon
dropEggDragonMountText Dragon Dragon
questEggGryphonText Gryphon Gryphon
questEggGryphonMountText Gryphon Gryphon
questEggRatAdjective a sociable a sociable
questEggSpiderAdjective an artistic an artistic
questEggTRexText Tyrannosaur Tyrannosaur
questEggTRexMountText Tyrannosaur Tyrannosaur
questEggUnicornText Unicorn Unicorn
questEggMonkeyText Monkey Monkey
questEggMonkeyMountText Monkey Monkey
questEggMonkeyAdjective a mischievous a mischievous
questEggSnailText Snail Snail
questEggSnailMountText Snail Snail
questEggSnailAdjective a slow but steady a slow but steady
questEggFalconText Falcon Falcon
questEggFalconMountText Falcon Falcon
questEggFalconAdjective a swift a swift