Key English Slovenian
armoireNotesEmpty The Armoire will have new Equipment in the first week of every month. Until then, keep clicking for Experience and Pet Food! Skrinja se bo prvi teden v mesecu napolnila z novo opremo. Do takrat nadaljujte s klikanjem za izkušnje in hrano!