Key English Norwegian Bokmål
hatchingPotionVirtualPet Virtual Pet
hatchingPotionWatery Watery Vannaktig
questEggWhaleText Whale Hval
questEggWhaleMountText Whale Hval
hatchingPotionWhite White Hvit
hatchingPotionWindup Wind-Up Trekk-opp
questEggUnicornMountText Winged Unicorn Vinget Enhjørning
dropEggWolfText Wolf Ulv
dropEggWolfMountText Wolf Ulv
questEggYarnAdjective woolen woolen
questEggYarnText Yarn Yarn
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Du har funnet de siste stykket sjeldne Utstyr i det Fortryllende Skapet.
hatchingPotionZombie Zombie Zombie