Key English Norwegian Bokmål
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Du har funnet de siste stykket sjeldne Utstyr i det Fortryllende Skapet.
armoireNotesEmpty The Armoire will have new Equipment in the first week of every month. Until then, keep clicking for Experience and Pet Food! Skapet vil ha nytt utstyr i første uken av hver måned. Frem til da, fortsett å klikke for Erfaring og Kjæledyrmat!
armoireNotesFull Open the Armoire to randomly receive special Equipment, Experience, or food! Equipment pieces remaining: Åpne Skapet og motta et tilfeldig spesielt Utstyr, Erfaring, eller mat! Antall utstyr gjenværende:
armoireText Enchanted Armoire Fortryllende Skapet
dropEggBearCubAdjective a brave en modig
dropEggBearCubMountText Bear Bjørn
dropEggBearCubText Bear Cub Bjørneunge
dropEggCactusAdjective a prickly en stikkete
dropEggCactusMountText Cactus Kaktus
dropEggCactusText Cactus Kaktus
dropEggDragonAdjective a mighty en mektig
dropEggDragonMountText Dragon Drage
dropEggDragonText Dragon Drage
dropEggFlyingPigAdjective a whimsical en vimsete
dropEggFlyingPigMountText Flying Pig Flyvende gris
dropEggFlyingPigText Flying Pig Flyvende gris
dropEggFoxAdjective a wily en slu
dropEggFoxMountText Fox Rev
dropEggFoxText Fox Rev
dropEggLionCubAdjective a regal en majestetisk