Key English Norwegian Bokmål
potionText Health Potion Livseliksir
potionNotes Recover 15 Health (Instant Use) Få tilbake 15 livspoeng (brukes med en gang)
armoireText Enchanted Armoire Fortryllende Skapet
armoireNotesFull Open the Armoire to randomly receive special Equipment, Experience, or food! Equipment pieces remaining: Åpne Skapet og motta et tilfeldig spesielt Utstyr, Erfaring, eller mat! Antall utstyr gjenværende:
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Du har funnet de siste stykket sjeldne Utstyr i det Fortryllende Skapet.
armoireNotesEmpty The Armoire will have new Equipment in the first week of every month. Until then, keep clicking for Experience and Pet Food! Skapet vil ha nytt utstyr i første uken av hver måned. Frem til da, fortsett å klikke for Erfaring og Kjæledyrmat!
dropEggWolfText Wolf Ulv
dropEggWolfMountText Wolf Ulv
dropEggWolfAdjective a loyal en trofast
dropEggTigerCubText Tiger Cub Tigerunge
dropEggTigerCubMountText Tiger Tiger
dropEggTigerCubAdjective a fierce en vill
dropEggPandaCubText Panda Cub Pandaunge
dropEggPandaCubMountText Panda Panda
dropEggPandaCubAdjective a gentle en godlynt
dropEggLionCubText Lion Cub Løveunge
dropEggLionCubMountText Lion Løve
dropEggLionCubAdjective a regal en majestetisk
dropEggFoxText Fox Rev
dropEggFoxMountText Fox Rev