Key English Galician
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Acabas de atopar o último elemento do Equipemento pouco frecuente no Armario Encantado.
armoireNotesEmpty The Armoire will have new Equipment in the first week of every month. Until then, keep clicking for Experience and Pet Food! O Armario Encantado terá novas pezas de Equipo na primeira semana de cada mes. Ata entón, ¡segue pulsando para obter Experiencia e Comida!
armoireNotesFull Open the Armoire to randomly receive special Equipment, Experience, or food! Equipment pieces remaining: ¡Abre o Armario Encantado e recibirás Equipo especial, Experiencia ou Comida! Pezas de Equipo restantes:
armoireText Enchanted Armoire Armario Encantado
dropEggBearCubAdjective a brave un valente
dropEggBearCubMountText Bear Oso
dropEggBearCubText Bear Cub Cachorro de Oso
dropEggCactusAdjective a prickly un espiñoso
dropEggCactusMountText Cactus Cacto
dropEggCactusText Cactus Cacto
dropEggDragonAdjective a mighty un poderoso
dropEggDragonMountText Dragon Dragón
dropEggDragonText Dragon Dragón
dropEggFlyingPigAdjective a whimsical un extravagante
dropEggFlyingPigMountText Flying Pig Porco Voador
dropEggFlyingPigText Flying Pig Porco Voador
dropEggFoxAdjective a wily un astuto
dropEggFoxMountText Fox Raposo
dropEggFoxText Fox Raposo
dropEggLionCubAdjective a regal un maxestuoso