Key English Galician
potionText Health Potion Poción de Saúde
potionNotes Recover 15 Health (Instant Use) Recupera 15 de Saúde (uso instantáneo)
armoireText Enchanted Armoire Armario Encantado
armoireNotesFull Open the Armoire to randomly receive special Equipment, Experience, or food! Equipment pieces remaining: ¡Abre o Armario Encantado e recibirás Equipo especial, Experiencia ou Comida! Pezas de Equipo restantes:
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Acabas de atopar o último elemento do Equipemento pouco frecuente no Armario Encantado.
armoireNotesEmpty The Armoire will have new Equipment in the first week of every month. Until then, keep clicking for Experience and Pet Food! O Armario Encantado terá novas pezas de Equipo na primeira semana de cada mes. Ata entón, ¡segue pulsando para obter Experiencia e Comida!
dropEggWolfText Wolf Lobo
dropEggWolfMountText Wolf Lobo
dropEggWolfAdjective a loyal un leal
dropEggTigerCubText Tiger Cub Cachorro de Tigre
dropEggTigerCubMountText Tiger Tigre
dropEggTigerCubAdjective a fierce un fiero
dropEggPandaCubText Panda Cub Cachorro de Panda
dropEggPandaCubMountText Panda Panda
dropEggPandaCubAdjective a gentle un agradable
dropEggLionCubText Lion Cub Leonciño
dropEggLionCubMountText Lion León
dropEggLionCubAdjective a regal un maxestuoso
dropEggFoxText Fox Raposo
dropEggFoxMountText Fox Raposo