Key English Lithuanian
commGuideHeadingPublicGuilds Public Guilds Vieša Gildija
commGuidePara016 When navigating the public spaces in Habitica, there are some general rules to keep everyone safe and happy. Viešose Habitica erdvėse galioja kelios taisyklės, kurios palaiko visus laimingais. Jos turėtų būt paprastos tokiems nuotykių ieškotojams kaip jūs!
commGuideList11A Reminders of Public Space Guidelines Viešų Erdvių Taisyklių priminimai
commGuidePara011c on the Wiki Wikia
commGuidePara057 The following are some examples of Minor Infractions. This is not a comprehensive list. Žemiau yra mažų nusižengimų pavyzdžiai. Tai nėra pilnas sąrašas.
commGuidePara053 The following are examples of some severe infractions. This is not a comprehensive list. Žemiau yra rimtų nusižengimų pavyzdžiai. Tai nėra pilnas sąrašas.
commGuidePara055 The following are some examples of Moderate Infractions. This is not a comprehensive list. Žemiau yra vidutinių nusižengimų pavyzdžiai. Tai nėra pilnas sąrašas.