Key English Lithuanian
commGuidePara016 When navigating the public spaces in Habitica, there are some general rules to keep everyone safe and happy. Viešose Habitica erdvėse galioja kelios taisyklės, kurios palaiko visus laimingais. Jos turėtų būt paprastos tokiems nuotykių ieškotojams kaip jūs!
commGuideList08A what your infraction was koks tai buvo pažeidimas
commGuideList08C what to do to correct the situation and restore your status, if possible. jei įmanoma, ką daryti, kad tavo statusas būtų atstatytas.
commGuideList08B what the consequence is kokios jo pasėkmės
commGuideHeadingWelcome Welcome to Habitica! Sveiki atvyke į Habitica!
commGuideList11B Warnings Perspėjimai
commGuideList05A Violation of Terms and Conditions Vartojimo Sąlygų Pažeidimai
commGuideList05C Violation of Probation Bandomojo Laikotarpio Pažeidimai
commGuideHeadingLinks Useful Links Naudingos Nuorodos
commGuidePara002 To help keep everyone safe, happy, and productive in the community, we do have some guidelines. We have carefully crafted them to make them as friendly and easy-to-read as possible. Please take the time to read them before you start chatting. To help keep everyone safe, happy, and productive in the community, we do have some guidelines. We have carefully crafted them to make them as friendly and easy-to-read as possible. Please take the time to read them before you start chatting.
commGuidePara022 The Tavern is the main spot for Habiticans to mingle. Daniel the Innkeeper keeps the place spic-and-span, and Lemoness will happily conjure up some lemonade while you sit and chat. Just keep in mind… The Tavern is the main spot for Habiticans to mingle. Daniel the Innkeeper keeps the place spic-and-span, and Lemoness will happily conjure up some lemonade while you sit and chat. Just keep in mind…
commGuideHeadingTavern The Tavern Smuklė
commGuidePara003 These rules apply to all of the social spaces we use, including (but not necessarily limited to) Trello, GitHub, Weblate, and the Habitica Wiki on Fandom. As communities grow and change, their rules may adapt from time to time. When there are substantive changes to these Guidelines, you'll hear about it in a Bailey announcement and/or our social media! Šios taisyklės mos visose bendravimo vietose, įskaitant (tarp kitų) Trello, GitHub, Transifex ir Wikia. Kartais, nenumatytos susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms gali vis dėlto iškilti, pvz atsiradus konflikto šaltiniui ar išlindus žiauriam burtininkui. Šiais atvejais moderatoriai gali pakeisit šias taisykles, kad apsaugotų bendruomenę nuo naujų grėsmių. Nebijok: Bailė praneš tau apie taisyklių pasikeitimus.
commGuidePara010 There are also several Moderators who assist the staff members. They were selected carefully, so please give them your respect and listen to their suggestions. Taipogi turime kelis Moderatorius, kuriuos išrinko personalas. Jie buvo išrinkti labai atsargiai, taigi gerbkite juos ir klausykite jų patarimų.
commGuidePara069 The following talented artists contributed to these illustrations: Šie talentingi menininkai prisidėjo prie šių iliustracijų:
commGuidePara055 The following are some examples of Moderate Infractions. This is not a comprehensive list. Žemiau yra vidutinių nusižengimų pavyzdžiai. Tai nėra pilnas sąrašas.
commGuidePara057 The following are some examples of Minor Infractions. This is not a comprehensive list. Žemiau yra mažų nusižengimų pavyzdžiai. Tai nėra pilnas sąrašas.
commGuidePara053 The following are examples of some severe infractions. This is not a comprehensive list. Žemiau yra rimtų nusižengimų pavyzdžiai. Tai nėra pilnas sąrašas.
commGuideHeadingFinal The Final Section Baigiamoji Skiltis
commGuidePara009 The current Staff Members are (from left to right): Dabartiniai Personalo nariai yra (iš kairės į dešinę):