Key English Norwegian Bokmål
backgrounds Backgrounds Bakgrunner
background Background Bakgrunn
backgroundShop Background Shop Bakgrunnsbutikk
noBackground No Background Selected Ingen bakgrunn valgt
backgrounds062014 SET 1: Released June 2014 SETT 1: Utgitt Juni 2014
backgroundBeachText Beach Strand
backgroundBeachNotes Lounge upon a warm beach. Slapp av på en varm strand
backgroundFairyRingText Fairy Ring Heksering
backgroundFairyRingNotes Dance in a fairy ring. Dans i en heksering.
backgroundForestText Forest Skog
backgroundForestNotes Stroll through a summer forest. Rusle gjennom en sommerskog.
backgrounds072014 SET 2: Released July 2014 SETT 2: Utgitt Juli 2014
backgroundCoralReefText Coral Reef Korallrev
backgroundCoralReefNotes Swim in a coral reef. Svøm i et korallrev.
backgroundOpenWatersText Open Waters Åpent hav
backgroundOpenWatersNotes Enjoy the open waters. Nyt det åpne hav.
backgroundSeafarerShipText Seafarer Ship Skute
backgroundSeafarerShipNotes Sail aboard a Seafarer Ship. Seile ombord i en skute
backgrounds082014 SET 3: Released August 2014 SETT 3: Utgitt August 2014
backgroundCloudsText Clouds Skyer