Key English Latvian
achievement Achievement Sasniegums
onwards Onwards! Aiziet!
levelup By accomplishing your real life goals, you leveled up and are now fully healed! Kā atlīdzību, par to, ka joprojām virzies uz priekšu, tu esi ieguvis jaunu līmeni un esi pilnībā izveseļojies!
reachedLevel You Reached Level <%= level %> Tu sasniedzi <%= level %> līmeni
yourRewards Your Rewards Tavi Apbalvojumi
yourProgress Your Progress Tavs progress
letsGetStarted Let's get started! Sāksim!
viewAchievements View Achievements Parādīt Sasniegumus
earnedAchievement You earned an achievement! Tu ieguvi jaunu Sasniegumu!
onboardingComplete You completed your onboarding tasks! Tu pabeidzi visus pašreizējos uzdevumus!
showAllAchievements Show All <%= category %> Parādīt visus <%= category %>
hideAchievements Hide <%= category %> Paslēpt <%= category %>
foundNewItems You found new items! Tu atradi jaunas lietas!
foundNewItemsExplanation Completing tasks gives you a chance to find items, like Eggs, Hatching Potions, and Pet Food. Pabeidzot uzdevumus, tu vari atrast jaunas lietas kā Olas, Perēšanas Dziras un Pārtiku priekš Mājdzīvniekiem.
foundNewItemsCTA Head to your Inventory and try combining your new hatching potion and egg! Aizej uz savu inventāru un pamēģini salikt kopā Perēšanas dziru un Olu!