Key English Basque
achievement Achievement Lorpena
onwards Onwards! Aurrera!
levelup By accomplishing your real life goals, you leveled up and are now fully healed! Bizitza errealeko helburuak lortu dituzunez, mailaz igo zara eta osasuna berreskuratu duzu!
reachedLevel You Reached Level <%= level %> <%= level %>. mailara heldu zara
yourRewards Your Rewards Zure sariak
gettingStartedDesc Complete these onboarding tasks and you’ll earn <strong>5 Achievements</strong> and <strong class="gold-amount">100 Gold</strong> once you’re done! Burutu hastapenek zeregin hauek, eta <strong>5 Lorpen</strong> eta <strong class="gold-amount">100 Urre</strong> irabaziko dituzu!
onboardingProgress <%= percentage %>% progress Ehuneko <%= percentage %>-ko aurrerapena
yourProgress Your Progress Zure aurrerapena
letsGetStarted Let's get started! Has gaitezen!
viewAchievements View Achievements Ikusi lorpenak
earnedAchievement You earned an achievement! Lorpen bat burutu duzu!
onboardingComplete You completed your onboarding tasks! Zure hastapeneko zereginak burutu dituzu!
onboardingCompleteDesc You earned <strong>5 Achievements</strong> and <strong class="gold-amount">100 Gold</strong> for completing the list. <strong>5 Lorpen</strong> eta <strong class="gold-amount">100 Urre</strong> irabazi dituzu zerrenda burutzeagaitik.
onboardingCompleteDescSmall If you want even more, check out Achievements and start collecting! Are gehiago nahi baduzu, ikustatu Lorpenak eta hasi bildumatzen!
showAllAchievements Show All <%= category %> Erakutsi <%= category %> guztiak
hideAchievements Hide <%= category %> Ezkutatu <%= category %>
foundNewItems You found new items! Gai berriak aurkitu dituzu!
foundNewItemsExplanation Completing tasks gives you a chance to find items, like Eggs, Hatching Potions, and Pet Food. Zereginak burutzeak hainbat gai aurkitzeko aukera ematen dizu. Hala nola, arraultzak, eklosionatzeko edabeak edo maskota janaria.
foundNewItemsCTA Head to your Inventory and try combining your new hatching potion and egg! Joan zaitez inbentariora eta saia zaitez zure eklosionatzeko edabe eta arraultz berria konbinatzen!
achievementLostMasterclasser Quest Completionist: Masterclasser Series Misio amaitzailea: Masterclasser saila