English Polish
Arctic Fox Lis Polarny
Arctic Fox Set Zestaw Polarnego Lisa
Axolotl Aksolotl
Bamboo Cane Bambusowa Trzcinka
City of Dilatory Atleńtyda
Community Guidelines Regulamin Społeczności
Cryptic Crush Tajemnicze Zauroczenie
Enchanted Armoire Zaczarowana Skrzynia
Footloose Faun Wyluzowany Faun
Habitica Habitica
Hatching Potion Eliksir Wyklucia
Healer Medyk
Health Points Punkty zdrowia
HP PZ
Limited Edition 2018 Spring Gear Edycja Limitowana Wiosennego Wyposażenia 2018
Mystic Hourglass Mistyczna Klepsydra
Nephrite Archer Set Zestaw Łucznika Nefrytu
Nephrite Bow Łuk Nefrytu
Oddballs Quest Misja Cudaków
Polaris Set Zestaw Polarny