English Polish
Polaris Set Zestaw Polarny
Arctic Fox Set Zestaw Polarnego Lisa
Shadow Master Set Zestaw Mistrza Cieni
Nephrite Archer Set Zestaw Łucznika Nefrytu
Enchanted Armoire Zaczarowana Skrzynia
Footloose Faun Wyluzowany Faun
Velociraptor Welociraptor
Terms of Service Warunki korzystania z Usług
Cryptic Crush Tajemnicze Zauroczenie
Community Guidelines Regulamin Społeczności
HP PZ
Health Points Punkty zdrowia
Seafoam Piana Morska
Mystic Hourglass Mistyczna Klepsydra
Oddballs Quest Misja Cudaków
Healer Medyk
Nephrite Bow Łuk Nefrytu
Arctic Fox Lis Polarny
Habitica Habitica
Hatching Potion Eliksir Wyklucia