English Dutch
Gem Edelsteen
Stat Eigenschap
Boss eindbaas
Party Groep
Parties Groepen
pets huisdieren
Members Leden
Mystic Hourglasses mystieke zandlopers
Achievement prestatie
Quest Queeste
Damage Schade
Hatching Potion uitbroeddrank
Challenge Uitdaging
equipment uitrusting
Skills Vaardigheden
critical hit voltreffer
item voorwerp
items voorwerpen