English Dutch
Stat Eigenschap
Skills Vaardigheden
Quest Queeste
pets huisdieren
Party Groep
Parties Groepen
Mystic Hourglasses mystieke zandlopers
Members Leden
items voorwerpen
item voorwerp
Hatching Potion uitbroeddrank
Gem Edelsteen
equipment uitrusting
Damage Schade
critical hit voltreffer
Challenge Uitdaging
Boss eindbaas
Achievement prestatie