English Dutch
Achievement prestatie
Boss eindbaas
Challenge Uitdaging
critical hit voltreffer
Damage Schade
equipment uitrusting
Gem Edelsteen
Hatching Potion uitbroeddrank
item voorwerp
items voorwerpen
Members Leden
Mystic Hourglasses mystieke zandlopers
Parties Groepen
Party Groep
pets huisdieren
Quest Queeste
Skills Vaardigheden
Stat Eigenschap