English Czech
attribute vlastnost
challenge výzva
class povolání
egg vejce
Gem drahokam
Gems Drahokamy
hatching potion lítnoucí lektvar
level úroveň
Mentions Zmínky
mount zvíře
mounts zvířata
Mystic Hourglasses Mystické přesýpací hodiny
Onwards Kupředu
orb of rebirth kámen znovuzrození
Party skupina
pet mazlíček
pets mazlíčci
positive pozitivní
Push Notifications Push upozornění
quest výprava