Key English Vietnamese
sidebar_tasks Tasks Công việc
sidebar_skills Skills Kĩ năng
sidebar_section_social Social Cộng đồng
sidebar_inbox Messages Tin nhắn
sidebar_tavern Tavern Quán rượu
sidebar_party Party Tổ đội
sidebar_gems Purchase Gems Mua Gem
sidebar_subscription Subscription Đăng ký
sidebar_guilds Guilds Bang hội
sidebar_challenges Challenges Thử thách
sidebar_section_inventory Inventory Hành trang
sidebar_avatar Avatar Customization Tùy chỉnh Nhân vật đại diện
sidebar_equipment Equipment Trang bị
sidebar_stable Pets & Mounts Thú cưng & Thú cưỡi
sidebar_news News Tin tức
sidebar_about About Về chúng tôi
sidebar_shops Shops Cửa hàng
sidebar_stats Stats Chỉ số