Key English Ukrainian
Daily Щоденка
damage шкода
Stats Характеристики
Perception Спритність
PER СПР
Strength Сила
Gem Самоцвіт
Tier Ранг
Report Повідомити
point очко
Reward Нагорода
Limited Edition 2019 Summer Gear. Лімітований випуск літа 2019
party команда
Intelligence Інтелект
INT ІНТ
Ian Іван
habit звичка
Achievments Achievments Досягнення
app додаток
application додаток