English Ukrainian
Tier Ранг
Strength Сила
Stats Характеристики
Reward Нагорода
Report Повідомити
point очко
Perception Спритність
PER СПР
party команда
Limited Edition 2019 Summer Gear. Лімітований випуск літа 2019
Intelligence Інтелект
INT ІНТ
Ian Іван
habit звичка
guild гільдія
Grand Gala Велике Свято
Gem Самоцвіт
FAQ FAQ
damage шкода
Daily Щоденка