English Ukrainian
app додаток
application додаток
Boss Бос
Challenge Випробовування
CON: ВИТ:
Constitution Витривалість
Daily Щоденка
damage шкода
FAQ FAQ
Gem Самоцвіт
Grand Gala Велике Свято
guild гільдія
habit звичка
Ian Іван
INT ІНТ
Intelligence Інтелект
Limited Edition 2019 Summer Gear. Лімітований випуск літа 2019
party гурт
PER СПР
Perception Сприйняття