Key English Swedish
User Användar
API Token API-nyckel
Skills Färdigheter
Healer Helare
Pets Husdjur
Gem Juvel
Gems Juveler
masterclasser klassmästare
Warrior Krigare
Tavern Krogen
Mage Magiker
mod moderator
Level Nivå
1 Level Nivå
Mounts Riddjur