Key English Swedish
Warrior Krigare
User Användar
Tavern Krogen
Skills Färdigheter
Pets Husdjur
Mounts Riddjur
mod moderator
masterclasser klassmästare
Mage Magiker
Level Nivå
1 Level Nivå
Healer Helare
Gems Juveler
Gem Juvel
API Token API-nyckel