Key English Swedish
API Token API-nyckel
Gem Juvel
Gems Juveler
Healer Helare
Level Nivå
1 Level Nivå
Mage Magiker
masterclasser klassmästare
mod moderator
Mounts Riddjur
Pets Husdjur
Skills Färdigheter
Tavern Krogen
User Användar
Warrior Krigare