English Polish
Axolotl Aksolotl
City of Dilatory Atleńtyda
Bamboo Cane Bambusowa Trzcinka
World Boss Boss Świata
Pets Chowańce
Tap Dotknij
Party drużyna
Limited Edition 2018 Spring Gear Edycja Limitowana Wiosennego Wyposażenia 2018
Hatching Potion Eliksir Wyklucia
Guild gildia
Habitica Habitica
Gem Klejnot
Arctic Fox Lis Polarny
Nephrite Bow Łuk Nefrytu
Healer Medyk
Oddballs Quest Misja Cudaków
Mystic Hourglass Mistyczna Klepsydra
Display Name Nazwa gracza
Seafoam Piana Morska
Health Points Punkty zdrowia