English Polish
World Boss Boss Świata
Velociraptor Welociraptor
Terms of Service Warunki korzystania z Usług
Tap Dotknij
Shadow Master Set Zestaw Mistrza Cieni
Seasonal Achievements Sezonowe Osiągnięcia
Seafoam Piana Morska
Polaris Set Zestaw Polarny
Pets Chowańce
Party drużyna
Oddballs Quest Misja Cudaków
Nephrite Bow Łuk Nefrytu
Nephrite Archer Set Zestaw Łucznika Nefrytu
Mystic Hourglass Mistyczna Klepsydra
Limited Edition 2018 Spring Gear Edycja Limitowana Wiosennego Wyposażenia 2018
HP PZ
Health Points Punkty zdrowia
Healer Medyk
Hatching Potion Eliksir Wyklucia
Habitica Habitica