English Polish
Arctic Fox Lis Polarny
Arctic Fox Set Zestaw Polarnego Lisa
Armoire Skrzynia
Axolotl Aksolotl
Bamboo Cane Bambusowa Trzcinka
City of Dilatory Atleńtyda
Community Guidelines Regulamin Społeczności
Constitution Wytrwałość
Cryptic Crush Tajemnicze Zauroczenie
Display Name Nazwa gracza
Enchanted Armoire Zaczarowana Skrzynia
Footloose Faun Wyluzowany Faun
Gem Klejnot
Guild gildia
Habitica Habitica
Hatching Potion Eliksir Wyklucia
Healer Medyk
Health Points Punkty zdrowia
HP PZ
Limited Edition 2018 Spring Gear Edycja Limitowana Wiosennego Wyposażenia 2018